Trang chủ / Video / Hòa Thượng thượng Quảng hạ Hiển đáp từ tại buổi lễ Húy kỵ Ân sư năm 2019

Hòa Thượng thượng Quảng hạ Hiển đáp từ tại buổi lễ Húy kỵ Ân sư năm 2019

Hòa Thượng thượng Quảng hạ Hiển UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, viện chủ tổ đình Đại Tòng Lâm ban đạo từ tại buổi lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Khai Sơn chùa Thiên Long (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) ngày 23/7/Kỷ Hợi – 2019