TRỰC TIẾP: LỄ KHAI KINH VÀ TỤNG KINH CẦU AN ĐẦU THÁNG VÀ GIỮA THÁNG

Thể theo nguyện vọng của Phật tử địa phương, tối ngày Mùng 1 tháng 11 năm Nhâm Dần, Đại đức trụ trì Chùa Thiên Long tổ chức lễ khai kinh và tụng kinh Phẩm Phổ Môn thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hồi hướng công đức cầu bình an thập phương bá tánh. Khóa lễ tụng kinh cầu an sẽ thực hiện vào ngày Mùng 1 đầu tháng và ngày Rằm giữa tháng của mỗi tháng. Buổi lễ sẽ phát trực tiếp trên Facebook Chùa Thiên Long và phát lại trên kênh Youtube Chùa Thiên Long:

LƯU CÁC VIDEO: