Trang chủ / Video

Video

Những bài kệ Hô Canh – Tọa Thiền buổi tối

NHỮNG BÀI KỆ CHUÔNG A. Kệ chuông cho năm canh. 1. Canh một Nhất canh dĩ đáo thường thiền sàng Tam nghiệp tịnh trừ đỗ thánh nhan Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật Chỉ tu nhất hương vãng Tây Phương. (Canh đầu đã đến chuẩn bị lên giường ngồi …

Chi tiết »

Video: Khóa lễ trì chú Đại Bi ngày 14/06/2020

Sáng nay, ngày 14/06/2020, đại đức Trụ Trì chùa Thiên Long đã khai kinh trì 108 biến thầu chú Đại Bi. Kính mời đại chúng có nhân duyên với thần chú Đại Bi tham gia nhiếp tâm gia trì cùng đạo tràng 🙏🙏🙏 NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT …

Chi tiết »