Video

Video clip Chuyển trống theo nghi thức Bắc truyền

Thuở còn hành điệu ở quê, có một vài lần nghe Hòa thượng Bổn sư (hoặc các Thầy sư huynh trong chùa) chuyển trống, nhưng lúc đó còn nhỏ không để ý. Nay tình cờ nghe được đoạn chuyển trống được đăng tải trên mạng thấy rất hay, rất trầm …

Read More »

Phim cuộc đời đức Phật (55 tập)

“Bộ phim Đức Phật (Buddha) 55 tập được chuyển thể từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ phim về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn được đầu tư công phu và chất lượng nhất hiện nay do …

Read More »