Video

Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật mùa An cư năm 2020

Hôm nay, ngày Mùng 5 tháng Bảy năm Canh Tý – 2020, chùa Thiên Long tổ chức Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật, lễ Phật 100 danh hiệu 11000-11100, khép lại chương trình lễ Phật mùa An cư năm 2020. Nguyện hồi hướng công đức: Phụ mẫu hiện tiền tăng phúc …

Read More »

Những bài kệ Hô Canh – Tọa Thiền buổi tối

NHỮNG BÀI KỆ CHUÔNG A. Kệ chuông cho năm canh. 1. Canh một Nhất canh dĩ đáo thường thiền sàng Tam nghiệp tịnh trừ đỗ thánh nhan Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật Chỉ tu nhất hương vãng Tây Phương. (Canh đầu đã đến chuẩn bị lên giường ngồi …

Read More »