Thông Báo

Thông báo: Lễ Khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm 2022

Theo thông lệ hằng năm, nhằm nhắc nhở những người con Phật nhớ tưởng và báo đền ân đức của cha mẹ, ông bà tổ tiên; cầu siêu Cửu huyền thất tổ, cầu siêu chư tiên linh quá vãng và âm linh cô hồn vào ngày mùng 1 tháng 7 …

Read More »