Từ Thiện Xã Hội

Núi Thị Vải – Ngày trở lại

Hôm nay, mùng 4 tháng Bảy năm Canh Tý – 2020, thật hoan hỷ được tháp tùng cùng quý Phật tử leo núi Thị Vãi cúng dường chư tôn đức Tăng Ni tu hành ở đây. Hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên leo núi Thị Vải cùng chư …

Read More »