Lễ Chung thất cố Trưởng lão Thích Nguyên Thành

Sáng ngày 24-10-2022 (nhằm ngày 29-9-Nhân Dần), Môn đồ hiếu quyến trang nghiêm tổ chức lễ Chung thất cố Trưỡng lão Thích Nguyên Thành, nguyên trụ trì Chùa Quang Long (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).


(Chân dung Trưởng lão Thích Nguyên Thành 1941-2022)

Quang lâm dâng hương tưởng niệm và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Tâm Thủy, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Phi Lai, TP. Biên Hòa; Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPVN tỉnh Phú Yên, BTS GHPGVN huyện Tây Hòa và các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh; và chư tôn đức trụ trì các tự viện đến chứng minh hộ niệm.

Sau nghi thức cúng Phật, tiến Giác linh, Ban Tổ chức đã chư tôn đức quang lâm Giác linh đường dâng hương tưởng niệm, sau đó hướng về trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng.

Tại trai đường, Đại đức Thích Nguyên Trụ thay mặt Môn đồ hiếu quyến thành kính dâng lời tác bạch cúng dường, báo đáp Ân sư. Hòa thượng Thích Tâm Thủy đãi lão chư tôn đức Ban Chứng minh ban lời đạo từ, sách tấn hàng môn đồ hiếu quyến và Phật tử đạo hữu, y lời thầy tổ chỉ dạy, tinh tấn tu hành cho thật tốt, giữ gìn giới thân huệ mạng, kế thừa và phát triển sự nghiệp Thầy Nguyên Thành đã để lại, đem đến lợi ích thiết thực cho chúng sanh thì mới có thể báo đáp Ân sư trong muôn một.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Nguyên Trụ đã hướng dẫn các Phật tử tại TP. HCM, TP. Bà Rịa, Phật tử Châu Pha… và các vị phát tâm Ba La Mật khác phát tâm hùn phước cúng dường trai tăng, phổ thí âm linh cô hồn và trao 100 phần quà cho bà con đạo hữu có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Phần quà gạo, mì ăn liền, dầu ăn, nước tương… và 100.000đ.

Video clip nhật ký…