Sinh Hoạt Đạo Tràng

Thời khóa hành trì Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

THỜI KHÓA HÀNH TRÌ ONLINE PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN FACEBOOK Chùa Thiên Long Khóa lạy vạn Phật hằng ngày Lạy Phật lợi ích vô cùng Lưu thông máu huyết khiêm cung tánh tình Vừa có phước vừa dưỡng sinh Hàng ngày thường lạy an khinh cõi lòng…! Khóa lạy Vạn …

Read More »

Nghi Thức Lễ Phật Đản

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN NGHI LỄ Nghi Thức Lễ Phật Đản Niệm hương Xin cho khói trầm thơm Kết thành mây năm sắc Dâng lên khắp mười phương Cúng dường vô lượng Phật Vô lượng chư Bồ Tát Cùng các thánh hiền …

Read More »