Tin Tức

TIỂU SỬ NI SƯ THÍCH NỮ MINH HẢI

Ni sư Thích Nữ Minh Hải, Thế danh: Lê Thị Kim Chi. Tự: Đặng Thị Quyến. Ngày sinh: 15 tháng 8 năm 1965, Nơi sinh: Quế Lộc- Nông Sơn- Quảng Nam. Đệ tử của cố Ni trưởng Thượng HẠNH Hạ THÔNG chùa Linh Bửu – kp. Vạn Hạnh, Tx. Phú …

Read More »