Tin Tức

Nàng Tu Xà Đa (Sujata) là ai?

NÀNG TU XÀ ĐA (Sujata) Sau khi từ bỏ vương thành Ca Tỳ La Vệ, từ bỏ những gì cao sang, sung sướng nhất của một bậc Đông Cung Thái Tử, cho đến từ giã người hầu cận Xa Nặc trung thành và ngựa Kiền Trắc thân yêu, thái tử …

Read More »