Trang chủ / Tin Tức

Tin Tức

Những bài kệ Hô Canh – Tọa Thiền buổi tối

NHỮNG BÀI KỆ CHUÔNG A. Kệ chuông cho năm canh. 1. Canh một Nhất canh dĩ đáo thường thiền sàng Tam nghiệp tịnh trừ đỗ thánh nhan Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật Chỉ tu nhất hương vãng Tây Phương. (Canh đầu đã đến chuẩn bị lên giường ngồi …

Chi tiết »