Trang chủ / Thơ - Văn / CHÀO ĐẠI TÒNG LÂM (Thơ: Đỗ Quốc Hùng)

CHÀO ĐẠI TÒNG LÂM (Thơ: Đỗ Quốc Hùng)

CHÀO ĐẠI TÒNG LÂM
Kính Tặng Trường Phật Học Đại Tòng Lâm.
———///———

Đại Tòng Lâm, Tăng Ni quay quần trong tổ ấm
Có hương thơm ngút ngàn của Đưc Phật Mâu Ni
Chúng ta nguyện là con của Phật
Là hiện thân của bát ái từ bi
Dưới ánh hào quang của Phật
Ta thấy mình rạng rỡ biết bao
Ta cũng thấy Tu là khổ hạnh
Và hồi sau sẽ ngắm thanh bình tắm bể xuân
Đại Tòng Lâm cái nôi của Phật
Ru các con suốt tháng năm dài
Con muốn xứng làm con của Phật
Phải giữ đức tin “tốt đạo đẹp đời”.

Xuân 1995
Đỗ Quốc Hùng
Phó Chủ Tịch UBND tỉnh BR-VT