Trang chủ / Tin Tức / Tu viện Bát Nhã: Lễ Húy Kỵ lần thứ nhất cố HT. Thích Minh Hiển

Tu viện Bát Nhã: Lễ Húy Kỵ lần thứ nhất cố HT. Thích Minh Hiển

Sáng ngày 21/11/2019 (25/10/Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến tổ chức trang nghiêm lễ Húy Kỵ lần thứ nhất cố HT. Thích Minh Hiển, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, khai sơn Tu viện Bát Nhã (Kp. Vạn Hạnh – phường Phú Mỹ – TX. Phú Mỹ, BR-VT)

Quang lâm chứng minh lễ Húy Kỵ có: HT. Thích Như Thị, Phó trưởng ban thường trực BTS tỉnh BR-VT, HT. Thích Trí Châu, chứng minh BTS tỉnh; HT. Thích Nhuận Hải, HT. Thích Chơn Tịnh, giáo thọ sư trường Phật học Đại Tòng Lâm; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh BR-VT, TP. HCM; Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TX. Phú Mỹ cũng về chứng minh và dâng hương tưởng niệm.

Sau khóa lễ cúng ngọ, lễ tri tiến giác linh, Ban tổ chức đã cung thỉnh quý chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tổ đường dâng hương tưởng niệm và sau đó hướng về trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng. Tại trai đường, ĐĐ. Thích Chơn Định, thay lới TT. Thích Chơn Tâm, trú trì tu viện Bát Nhã dâng lời tác bạch cúng dường.

Đáp từ tại buổi lễ, HT. Thích Nhuận Hải thay mặt Ban Chứng minh tán thán công đức của Tăng Ni môn đồ pháp quyến đã tổ chức buổi lễ trang nghiêm, một việc làm đầy ý nghĩa để báo đáp công ơn người thầy khả kính của mình. Hòa Thượng còn sách tấn thêm Tăng Ni môn đồ pháp quyến cố gắng vững bước theo con đường đạo mà Thầy Tổ mình đã đi, và đem Phật pháp hoằng dương hóa độ chúng sanh, đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh, đó là cách báo ơn thù thắng nhất.

Sơ lược tiểu sử cố Hoà thượng Thích Minh Hiển

Một số hình ảnh tại buổi lễ Húy Kỵ: