Bảy mùa VUI HỘI TRUNG THU (thơ)

Vui hội Trung thu đã bảy lần

Lần nào bọn trẻ cũng đầy sân

Trong chùa rộn rã lời ca hát

Ngoài xóm tưng bừng tiếng trống lân

Muốn tạo niềm vui thời thưở nhỏ

Mong điều giải trí tuổi tiên thần

Năm nay dịch dã không quà bánh

Hẹn lại năm sau sẽ có phần

(Mùa trăng tháng 8 năm Tân Sửu – 2021)