Video Clip: Hạ trường Đại Tòng Lâm, ngày đối thú An cư…!

Đại Tòng Lâm được mệnh danh là vùng Thánh địa do Hòa thượng thượng Thiện hạ Hòa khai sơn vào cuối thập niêm 50 của thế kỷ trước và được Hòa thượng Thiền chủ thượng Quảng hạ Hiển phát triển xây dựng hơn hơn 20 năm qua. Mỗi khi mùa mưa đến, Hạ trường Đại Tòng Lâm là nơi trang nghiêm, thanh tịnh cho chư Tăng từ các trú xứ trở về tùng hạ, nương tựa oai đức của bậc Lão tổ Khai sơn thượng Thiện hạ Hòa để tu học trong nhiều năm qua.

Sau những trận sớm chớp vang rềnh cả bầu trời Phú Mỹ, đúng 1 kém 15 giờ chiều ngày 16 tháng 4, trời bắt đầu đỗ cơn mưa nặng hạt, trút xuống gột rửa mọi bụi bẩn, xóa tan cái nóng rực, oai bức phàm trần.

Theo ấn định của Ban Chức sự trường hạ, 1 giờ chiều là giờ tác pháp đối thú an cư của chư Tăng hành giả hạ trường Đại Tòng Lâm.

Mặc dù trời mưa tầm tả, nhiều chư Tăng đăng ký tùng hạ vẫn đến đúng giờ để tham dự lễ đối thú An cư. Hình ảnh này khiến mọi người liên tưởng đến sự kiện năm xưa, vào mỗi mùa mưa tại xứ Ấn Độ cổ đại, khi mà đường xá giao thông còn đơn sơ, lầy lội, côn trùng sinh sôi nảy nở, việc đi lại của các vị Tỳ kheo rất khó khăn. vất vả… Chính vì vậy mà pháp An cư được đức Phật chế định từ đó.

Pháp An trở thành truyền thống tốt đẹp mà hàng để tử xuất gia gìn giữ từ xưa cho đến nay. Chư Tăng Ni dù ở trú xứ nào cũng phải thực hiện pháp An cư trong 3 tháng mùa mưa nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, trách việc đi lại khó khăn do thời tiết, mưa gió và trách dẫm đạp côn trùng. Đồng thời làm chỗ nương tựa, là ruộng phước điền cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng căn lành, phước đức.

Tại buổi lễ, sau khi niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam Bảo, Đại chúng được lắng nghe lời giáo giới cao quý từ Hòa thượng Thiền chủ thượng Quảng hạ Hiển. Hòa Thượng cũng cầu chúc chư hành giả an cư luôn mạnh khỏe, sống hòa hợp thanh tịnh và sớm thành tựu đạo nghiệp.

Hạ trường Đại Tòng Lâm, ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần (16/5/2022)

Ngày khai hạ rất đáng nhớ…