Video: Lớp Cao học Phật giáo khóa 1 HVPGVN TP.HCM đi điền dã ngày 17-18/4/2013

Nhân dịp HVPGVN tại TP. HCM tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập từ ngày 6-8/12/2019 (tại cơ sở 2 A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), BBT xin đăng tải một số hình ảnh chuyến đi điền dã tại một số tỉnh miền Đông Nam bộ của lớp Cao học Phật giáo khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17-18 tháng tư năm 2013.