Lễ Hoàn kinh Ngũ Bách Danh và tâm niệm Tự tứ, kết thúc mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Sáng nay ngày 16/8/2021 nhằm ngày Mùng 9/7/Tân Sửu, Đại đức Trụ trì Chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) đã thiết lễ Hoàn kinh Ngũ Bách Danh kết thúc bộ thứ 6.

Kinh Ngũ Bách Danh là bộ kinh ghi lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thể hiện hạnh nguyện độ sanh qua từng danh hiệu cụ thể. Kinh Ngũ Bách Danh được Đại đức Trụ trì khai kinh và lễ lạy hằng ngày nhân lễ vía kỷ niêm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch đến khi mãn hạ (Mùng 9/7 Âm lịch). Mỗi ngày lễ 2 thời: thời buổi sáng từ 8 giờ lễ 100 danh hiệu và thời buổi chiều từ 14 giờ lễ 100 danh hiệu.

Sau khi kết thúc khóa lễ Koàn kinh, vì thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính quyền nhằm phòng chóng dịch bệnh, được sự cho phép của Ban Chức sự trường hạ Đại Tòng Lâm, Đại đức Trụ trì Chùa Thiên Long đã bạch Phật tâm niệm Tự tứ trước Tam bảo, kết thúc mùa An cư năm Tân Sửu – 2021.

Kết thúc mùa An cư, các khóa lễ phát trực tiếp hàng ngày trên Facebook Chùa Thiên Long tạm khép lại. Riêng chương trình phát trực tiếp các thời khóa tụng kinh Vu Lan vẫn tiếp tục duy trì đến ngày lễ húy kỵ Hòa thượng Khai sơn 23/7/Âm lịch.

Một số hoạt động online trên Facebook Chùa Thiên Long đã phát trực tiếp gieo duyên các thời khóa trong mùa An cư:

Lễ Khai kinh vạn Phật và Thời khóa hành trì Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Lưu video các khóa Lạy vạn Phật Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Lễ Hoàn kinh Vạn Phật – kết thúc khóa lạy vạn Phật Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/6/Tân Sửu – 2021

Lưu video Trực tiếp các khóa lễ Ngũ Bánh Danh 19/6/Tân Sửu – 2021

Phát trực tiếp thời khóa niệm Phật online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

CÁC THỜI KHÓA PHÁT LẠI TRÊN KÊNH YOUTUBE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *