Khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/6/Tân Sửu – 2021

Như thông báo trước đó, 14 giờ 30 chiều nay, 19/6/Tân Sửu (28/7/2021), Đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) đã thực hiện nghi thức khai kinh  Ngũ Bách Danh và lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm nhân ngày kỷ niệm Ngài thành đạo 19/6/Âm lịch.

Lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát với ý nghĩa bày tỏ lòng tôn kinh Bồ tát như người mẹ hiện thương yêu tất cả chúng sanh như con đỏ; lễ lạy gieo duyên cúi đầu 5 vóc sát đất bày tỏ lòng biết ơn, học hỏi, tu tập theo hạnh nguyện từ bi và trí tuệ sáng suốt của Bồ tát.

Sau khi hoàn tất khóa lễ chiều nay, bắt đàu từ ngày mai 20/6/Tân Sửu (29/7/2021), đạo tràng lạy Ngũ Bách Danh tiếp tục duy trì cho đến hết mùa An cư Kiết hạ như thông báo trước đó.

Thông báo: Lễ Hoàn kinh Vạn Phật và Khai kinh Ngũ Bách Danh Online

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CẦU NGUYỆN QUỐC THỚI DÂN AN, DỊCH BỆNH SỚM TIÊU TRỪ, CẦU NGUYỆN CHƯ HƯƠNG LINH TỬ NẠN VÌ CÔ VÍT 10 ĐƯỢC TÁI SANH CẢNH GIỚI AN LÀNH!

Buổi lễ được phát trực tiếp trên Facebook Chùa Thiên Long:

Xem trên kênh Youtube:

CÁC KHÓA LỄ NGŨ BÁCH DANH HẰNG NGÀY:

Lưu video các khóa lễ Ngũ Bánh Danh 19/6/Tân Sửu – 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *