Bình an…!

Ở đời ai cũng muốn bình an
Ai cũng ước mong sống nhẹ nhàng
Đâu biết thiện tâm là cội gốc
Tâm lành, nguồn cội của bình an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *