Trang chủ / Thơ - Văn / Bắp và Cỏ

Bắp và Cỏ

Sau vườn trồng bắp bắp vừa lên
Cỏ cũng nhanh chân mọc khắp lềnh
Hoa trái cỏ cây cùng chung đất
Phiền não, Bồ đề chỉ khác tên
Bồ đề nuôi lớn phiền thanh lọc
Trừ cỏ dưỡng cây lòng rỗng tênh
Vườn đẹp cây xanh bông trái tốt
Hoa thơm quả ngọt chút mong đền