Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Khóa Tu niệm Phật một ngày lần thứ nhất năm 2020 (15/2/Canh Tý)

Thông báo: Khóa Tu niệm Phật một ngày lần thứ nhất năm 2020 (15/2/Canh Tý)

Nhân ngày kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, 15/2/Âm lịch, thể theo nguyên vọng của một số Phật tử, chùa Thiên Long sẽ tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày theo chương trình như sau:

8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh

  • Tụng kinh A Di Đà
  • Kinh hành niệm Phật
  • Ngồi thiền niệm Phật

10 giờ 30: Cúng Ngọ

11 giờ 00: Thọ trai

12 giờ 00: Chỉ tịnh

13 giờ 30: Thức Chúng

14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp

14 giờ 30: Ngồi thiền niệm Phật – Kinh hành niệm Phật

16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn

16 giờ 30: Hoàn mãn

Qúy Phật tử tham gia khóa tu thực hiện các biện pháp phòng ngừa virus Covid 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Hình khóa tu niệm Phật một ngày – ngày 11/12/Kỷ Hợi (05/01/2020)

Chùa Thiên Long: Khai khóa tu niệm Phật một ngày năm 2019