Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Chương trình hoạt động Phật sự tháng 2 năm Canh Tý – 2020

Thông báo: Chương trình hoạt động Phật sự tháng 2 năm Canh Tý – 2020

CHÙA THIÊN LONG

Xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ THÁNG 2 NĂM CANH TÝ – 2020

Ngày 14: 19 giờ tối: Khóa lễ Sám Hối

Ngày 15: Khai khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ nhất

Ngày 19: Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm (lạy ngũ bách danh – 500 lạy)

Ngày 24: Khóa tu trì tụng chú Đại Bi 108 biến

Ngày 29: Khóa tu tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ngày 30: 19 giờ: Khóa lễ Sám Hối