Lưu ảnh: Bún chay miễn phí K16 – sáng Rằm tháng 9 năm Quý Mão 2023

Sáng ngày Rằm tháng tháng 9 năm Qúy Mão, nhằm gieo duyên ăn chay với bà con Phật tử tại địa phương, Đạo tràng Phật tử chùa Thiên Long gởi tặng hơn 100 phần bún chay miễn phí tại cổng chùa Thiên Long (Tổ 13, thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Thời gian: từ 5 giờ. Thay mặt chùa Thiên Long cảm niệm công đức các Phật tử Đạo tràng chùa Thiên Long, kẻ công người của góp phần cho Chương trình Ăn Chay Miễn Phí sáng nay được thành tựu. Chúc các vị và gia đình luôn an lạc và thành tựu các hạnh lành!

Lưu ảnh: Bún xào chay miễn phí K15 – sáng Mùng 1 tháng 9 năm Quý Mão 2023