TRỰC TIẾP: Khoá lễ tụng kinh Cầu an định kỳ giữa tháng ngày Rằm-9-Quý Mão 2023