Lưu ảnh: Bún xào chay miễn phí K15 – sáng Mùng 1 tháng 9 năm Quý Mão 2023

Sáng ngày Mùng 1 tháng tháng 9 năm Qúy Mão, nhằm gieo duyên ăn chay với bà con Phật tử tại địa phương, Đạo tràng Phật tử chùa Thiên Long gởi tặng hơn 120 phần bún xào chay miễn phí tại cổng chùa Thiên Long (Tổ 13, thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Thời gian: từ 5 giờ 30. Thay mặt chùa Thiên Long cảm niệm công đức các Phật tử Đạo tràng chùa Thiên Long, kẻ công người của góp phần cho Chương trình Ăn Chay Miễn Phí sáng nay được thành tựu. Chúc các vị và gia đình luôn an lạc và thành tựu các hạnh lành!

Lưu ảnh: Bánh mì chay miễn phí K14 – sáng Rằm tháng 8 năm Quý Mão 2023