L?u ?nh: Bún xào chay mi?n phí K15 – sáng Mùng 1 tháng 9 n?m Quý Mão 2023

Sáng ngày Mùng 1 tháng tháng 9 n?m Qúy Mão, nh?m gieo duyên ?n chay v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng, ??o tràng Ph?t t? chùa Thiên Long g?i t?ng h?n 120 ph?n bún xào chay mi?n phí t?i c?ng chùa Thiên Long (T? 13, thôn Tân Trung, xã Châu Pha). Th?i gian: t? 5 gi? 30. Thay m?t chùa Thiên Long c?m ni?m công ??c các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, k? công ng??i c?a góp ph?n cho Ch??ng trình ?n Chay Mi?n Phí sáng nay ???c thành t?u. Chúc các v? và gia ?ình luôn an l?c và thành t?u các h?nh lành!

L?u ?nh: Bánh mì chay mi?n phí K14 – sáng R?m tháng 8 n?m Quý Mão 2023