Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 35 ngày 20-10-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT

Sáng ngày 20-10-2023, theo định kỳ, chương trình “Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 35 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Chùa Thiên Long xin cảm niệm công đức nhóm Phật tử Ni sư TN Q.Liên đã phát tâm ủng hộ tịnh tài; nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành) ủng hộ sữa,nhóm nấu ăn Ngọc Hoa (TP. Bà Rịa) ! Hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh đồng an lạc!