Thông Báo

Thông báo: Khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm 2019

Nhằm ôn lại những lời Phật dạy về đạo hiếu, đạo làm người của người con Phật, 6 giờ 30 tối ngày mùng 1 tháng bảy năm Kỷ Hợi, chùa Thiên Long khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu. Kinh Vu Lan – Báo Hiếu được Hòa thượng Thích Huệ …

Read More »

Chương trình tu học tháng 2 năm Kỷ Hợi – 2019

Ngày 19 tháng 2 Âm lịch :  Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 17:00 Phật tử vân tập, cúng tiều thí cô hồn 17:30 Dùng tiểu thực buổi chiều 18:00 Pháp thoại ngắn do Đại Đức trụ trì chia sẻ 18:30 Chính thức lễ vía, đảnh lễ 500 danh …

Read More »