Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kì thứ 6 ngày 09 tháng 9 năm 2019

Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kì thứ 6 ngày 09 tháng 9 năm 2019

Chương trình cơm chay từ thiện gieo duyên kì thứ 6 2019 sẽ thực hiện vào ngày 09 tháng 9  năm 2019 tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh ở Bình Ba, Châu Đức, rất mong quý Phật tử đến tham gia hổ trợ phụ công quả để thiện sự này được thành tựu viên mãn! Hồi hướng phước báo này đến mọi người được ấm no, hạnh phúc!