Thông báo: Thay đổi ngày trì chú Đại Bi định kỳ mỗi tháng

Năm nay là năm thứ 10 Đạo tràng Đại Bi do cố Phật tử Hồng Lài sáng lập đã đồng hành cùng chùa Thiên Long phát tâm trì tụng vào ngày 24 Âm lịch mỗi tháng. Do vì trùng với ngày công việc Phật sự mỗi tháng của Đại đức Trụ trì cho nên ngày trì chú Đại Bi xin được đổi thành ngày 23 Âm lịch mỗi tháng. Mong các Phật tử Đạo tràng liễu tri và hoan hỷ! Kính chúc các Phật tử luôn an lạc, tinh tấn!