Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kỳ thứ 5 ngày 11 tháng 8 năm 2019

Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kỳ thứ 5 ngày 11 tháng 8 năm 2019

Mặc dù tháng bảy mùa Vu Lan – Báo Hiếu, Nhà chùa bận một số Phật sự, các Phật tử bậc công quả nhiều chùa nhưng chương trình “Cơm chay gieo duyên” tại bệnh viện tâm thần tỉnh BR-VT vẫn tiến hành bình thường. Chương trình diễn ra vào chủ nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019. Kính mong quý Phật tử trợ duyên và phụ công quả tạo phước hồi hướng công đức cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá vãng được ân triêm lợi lạc trong mùa Vu Lan – Báo Hiếu.