Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Đạo tràng Pháp Hoa Nguyên Đông ghé thăm chùa và tụng kinh

Đạo tràng Pháp Hoa Nguyên Đông ghé thăm chùa và tụng kinh

Sáng nay, 2/8/2019, một trong những ngày đầu mùa Vu Lan – Báo Hiếu, hội đủ duyên lành, lần đầu tiên đoàn Pháp Hoa PT Nguyên Đông đã ghé thăm Tam bảo chùa Thiên Long và phát tâm trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa gieo duyên với chùa. Thật ấm cúng và hoan hỷ khi thi thoảng chùa có tiếng kinh kệ được vang lên nơi xa xôi này!