Phât tử cúng dường chư tôn đức Tăng Ni khu vực núi Dinh và núi Thị Vãi

Sáng ngày 28/11/Canh Tý (10/01/2021), đại đức Thích Nguyên Trụ trụ trì chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ), Ni sư TN. Thánh Nghiêm trụ trì chùa Tịnh Quang (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) Sư cô TN. Liên Nhàn… đã hướng dẫn các Phật tử nhóm Tùy Tâm, GĐPT Khánh Phú và các nhà Hảo tâm đến khu vực núi Dinh (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) cúng dường, hổ trợ các nhu yếu phẩm như rau, củ quả, các vật phẩm như nấm khô, bún gạo khô… và cúng dường tịnh tài lên 25 vị Tăng ni đang tu tại tại núi Dinh (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ).
Hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Trung Le Minh, Ngọc Ánh và Liên Uyên, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 ngườiHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lệ Liễn, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 24 người, bao gồm Trung Le Minh, Ngọc Ánh, Tuyet Nguyen, Thuy Trinh, Liên Uyên, Lệ Liễn và Troixanh Maytrang, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Lệ Liễn, Ngọc Ánh, Liên Uyên và Nguyen Hieu, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tiếp đó, đoàn tiếp tục đến khu vực núi Thị Vải (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) dúng dường tịnh tài và các nhu yếu phẩm cho 70 vị Tăng Ni đang tu hành tại các am, thất dưới chân núi và trên núi Thị Vãi.
Mặt dù thời tiết khá nắng, đường lên núi rất khó khăn, dốc cao, đá sỏi ghập ghềnh nhưng với tấm lòng tha thiết muốn cúng dường hỗ trợ quý Thầy Cô có điều kiện an tâm tu hành, các Phật tử đã vượt qua tất cả để tận tay dâng lên cho chư tôn đức Tăng Ni trong sự hoan hỷ, thành kính.
Được biết, sắp tới đây, ngày 12/12/Canh Tý (24/01/2021), đoàn sẽ tổ chức phiên chợ 0 đồng tu viện Kim Hải nhằm hỗ trợ thực phẩm cho 200 chư tôn đức Tăng Ni đang tu học tại khu vực núi Thị Vãi trong dịp cận Tết Nguyên Đán.
Hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Ngọc Ánh và Liên Uyên, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, mũ và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Ngọc Ánh và Nguyễn Xuân Thanh Thịnh, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, mũ và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 3 ngườiHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Ngọc Ánh, Thuy Trinh và Trung Le Minh, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 4 người, trong nhàHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngọc ÁnhHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang đi bộ, giày và ngoài trờiHình ảnh có thể có: Thuy Trinh, đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: Ngọc Ánh, đang đứng, giày, mũ, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trung Le Minh, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Liên Uyên, mọi người đang đứng, giày, mũ, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Diem Kieu, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Diem Kieu, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Diem Kieu, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thuy Trinh, mọi người đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: Thuy Trinh, đang đứng, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: Nguyễn Thục Tân, đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thánh Tâm, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên, văn bản cho biết 'SHOT ON REDMI9 At QUAD CAMERA'Hình ảnh có thể có: 2 người, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Liên Uyên, mọi người đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Tâm Diệu, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Duc An, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Liên Tri, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngọc Ánh, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Liên Uyên và Nguyen Duc Hau, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Trang Doan, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Tiến Dũng, mọi người đang đứng, cây, mũ, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Tiến Dũng, mọi người đang đứng, mũ, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồng Quang Minh, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Trung Le Minh, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Trung Le Minh, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Trung Le Minh và Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Diệu Châu, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thanh Nguyen, mọi người đang đứng, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Liên Uyên, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: Tuyet Nguyen, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Liên Uyên, Lệ Liễn và Diem Kieu, mọi người đang ngồi, mũ, ngoài trời và thiên nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *