Trang chủ / Tin Tức / Trường hạ Đại Tòng Lâm: Lễ Bố tát kì thứ 3 mùa An cư năm 2020

Trường hạ Đại Tòng Lâm: Lễ Bố tát kì thứ 3 mùa An cư năm 2020

Sáng nay, ngày 30/05/Canh Tý (30/07/2020), Ban Chức sự Trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm cùng gần 300 hành giả An cư gồm Nội thiền và Ngoại thiền đã quang lâm chánh điện Phật Học Viện tác lễ Bố tát kỳ thứ ba mùa An cư năm 2020 – PL.2546.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó thiền chủ Trường hạ chứng minh, niêm hương và tác pháp yết ma lễ Bố tát. Đại đức Thích Quảng Ngữ, thay mặt Ban Thư ký bạch thông kiểm số chúng kỳ Bố tát này. Thượng tọa Thích Pháp Luân được Tăng sai trùng tuyên giới bổn Tỳ kheo. Gần 300 hành giả An cư đồng thính giơi trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Được biết,  sắp tới, vào ngày mùng 8 tháng 6 năm Canh Tý (28/07/2020), phái đoàn Ban Hoằng Pháp Trung Ương sẽ đến thăm và cúng dường 2 Trường hạ của Ban Trị sự PG tỉnh và 6 Trường hạ thuộc Ban Trị sự PG thị xã Phú Mỹ tại tổ đình Đại Tòng Lâm.

Trường Hạ Đại Tòng Lâm: Bố Tát kỳ thứ 2 và Phật tử cúng dường Trường Hạ