Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Phật tử chùa Thiên Long cúng dường trai phạn Trường hạ Đại Tòng Lâm năm 2020

Phật tử chùa Thiên Long cúng dường trai phạn Trường hạ Đại Tòng Lâm năm 2020

Sáng ngày 18/07/2020 (28/05/Canh Tý), dưới sự hướng dẫn của đại đức trụ trì chùa Thiên Long, Thích Nguyên Trụ, quý Phật tử nhóm thiện nguyện Tùy Tâm, nhóm Phật tử Trần Ngọc Sang… đã trở vềTrường hạ Đại Tòng Lâm phát tâm cúng dường phạn thực lên chư tôn đức Tăng Ni, hành giả An cư Trường hạ Đại Tòng Lâm.

Chứng minh tại trai đường có Hòa thượng Phó Thiền chủ thượng Chơn hạ Tịnh; đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký BTS tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Trường hạ; đại đức Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng BTS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BTSPG thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Nhuận Phước, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh và gần 200 Tăng Ni hành giả an cư.

Sau lời giới thiệu và thay lời tác bạch cho Phật tử của tăng sinh Thích Trung Giác, đại đức Thích Nhuận Nghĩa, đãi lao chư tôn đức Ban Chức sự Trường hạ có đôi lời sách tấn, tán thán công đức cho quý Phật tử. Tiếp đó, chư tôn đức Tăng Ni tác pháp trai đường và thọ trai trong sự trang nghiêm, thanh tịnh.

Cúng trong sáng nay, đại đức Thích Nguyên Trụ đã hướng dẫn quý Phật tử đến vấn an sức khỏe  và đảnh lễ Hòa thượng Ân sư thượng Quảng hạ Hiển và được Hòa Thượng ban lộc là chúc phúc.