Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Một số hoạt động Phật sự trong tháng 6-7 âm lịch năm 2020

Thông báo: Một số hoạt động Phật sự trong tháng 6-7 âm lịch năm 2020

Nhằm tạo nhân lành phước báo vô lậu, chùa Thiên Long sẽ tổ chức các khóa lễ trong tháng 6-7 sắp tới:

Tháng 6 âm lịch

  1. Ngày mùng 6/6 âm lịch: Cộng tu niệm Phật
  2. Ngày 13/6 âm lịch: Trì tụng kinh Pháp Hoa
  3. Ngày 14/6 âm lịch: Lễ Sám hối buổi tối
  4. Ngày 20/6 âm lịch: Sáng cộng tu niệm Phật, chiều lễ vía Quan Âm là lạy Ngũ Bách Danh
  5. Ngày 24/6 âm lịch: Trì tụng 108 biến thần chú Đại Bi

Tháng 7 âm lịch:

Ngày 23/07 âm lịch: ĐẠI LỄ VU LAN – LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 7 HÒA THƯỢNG KHAI SƠN CHÙA THIÊN LONG

Tháng 8 âm lịch:

Ngày 12/8 âm lịch: PHÁT QUÀ TRUNG THU cho các cháu thiếu nhi tại địa phương.

Kính mong các Phật tử gần xa sắp xếp thời gian về tham dự cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện để Phật sự được viên thành!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT!