Thời khóa hành trì Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

THỜI KHÓA HÀNH TRÌ ONLINE PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN FACEBOOK Chùa Thiên Long

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Nón dịch: Tam TẠNG PHÁP SƯ BỒ ĐỀ LƯU CHI việt dich: HÃA THƯỢNG THICH THIỀN TÂM PHẬT THUYẾT KINH VAN PHAT'

 1. Khóa lạy vạn Phật hằng ngày

Lạy Phật lợi ích vô cùng
Lưu thông máu huyết khiêm cung tánh tình
Vừa có phước vừa dưỡng sinh
Hàng ngày thường lạy an khinh cõi lòng…!

Khóa lạy Vạn Phật mùa An cư được khai mở từ ngày 16 tháng tư năm Tân Sửu (27/5/2021)

Thời khóa buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ

Thời khóa buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ

Theo nghi thức như sau:

 1. Tán Phật
 2. Đảnh lễ Tam bảo
 3. Tán Lư hương
 4. Tụng chú Đại bi
 5. Kệ khai kinh
 6. Vịnh tán Phật
 7. Đảnh lễ hồng danh 100 vị Phật
 8. Tụng Bát nhã tâm kinh
 9. Tụng thần chú Tiêu tai Cát tường
 10. Kệ nguyện 6 thời an lành
 11. Kệ vô thường – khuyến tu
 12. Hồi hướng

2. Khóa niệm Phật buổi tối sẽ phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long vào lúc 9 giờ tối trước khi đi ngủ.

Lễ Hoàn kinh Vạn Phật, kết thúc Khóa lạy Phật mùa xuân năm Tân Sửu – 2021

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *