Ngày khai hạ rất đáng nhớ…

Theo thông báo của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ, mùa An cư năm nay Ban Trị sự không tổ chức khóa An cư tập trung và cũng không tổ chức Bố tát tập trung như mọi năm. Thay vào đó, mỗi tự viện tự tổ chức tác pháp an cư nội bộ theo luật Phật chế định nhằm thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Tự viện chỉ có một mình, không thể tác pháp an cư thông thường mà phải tự An cư theo phép Tâm niệm An cư. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, đạo lực còn yếu, tâm tu chưa vững cần phải nương vào oai lực của đại chúng, nhờ đại Tăng chứng minh, mùa an cư một mình sẽ ít chướng duyên hơn. Thế là quyết định xin tham dự lễ Đối thu An trường hạ nội tự Đại Tòng Lâm.

4 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên. Thức dậy, rửa mặt… xếp y áo bỏ vào đảy. Bên ngoài trời đang mưa lâm râm, se lạnh… mặc áo thông y, mặc thêm chiếc áo khoác, mặt thêm áo mưa bên ngoài nữa. Dắt xe ra, khóa cửa, khóa cổng… Trời còn sớm, đường vắng, sợ mưa trơn trợt chạy xe chậm. 4 giờ rưỡi hơn đã tới tại Đại Tòng Lâm.

Chánh điện Phật học viện đèn sáng rưc. Một vài vị Tỳ kheo y áo chỉnh tề tỉnh tọa bên trong chánh điện, có vị đứng bên ngoài lan can hít thở không trí trong lành buổi sáng sớm để chờ đến giờ tác pháp Đối thú An cư. Không gian vẫn còn yên lặng tịch tỉnh.

5 giờ sáng, Tăng sinh nội trú, chư Tăng nội tự đã vân tập đông đủ. Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thiền chủ và Phó Thiền chủ được đại Tăng cung thỉnh quang lâm hậu tổ lễ lịch đại Tổ sư và quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chứng minh khai khóa An cư kiết hạ.

Sau khi đại Tăng tác pháp yết ma, xướng giới tướng… các vị có tuổi hạ lớn, có đức hạnh cao được cung thỉnh chứng minh cho chư Tăng đối thú tác bạch an cư. Sau phần chư Tỳ kheo đối thú an cư xong, chúng Sa di cũng tập sự đối trước chư tôn đức chứng minh tác bạch an cư.

Quả thật, được sự cho phép của Đại Tăng được tham dự lễ Tác pháp đối thú an cư, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Mặc dù, sau khi Tác lễ đối thú an cư xong, trở về trụ xứ của mình nhưng với niềm tin sâu sắc vào oai lực của đại chúng, sự chứng minh của Đại Tăng tại Trường hạ mình sẽ tinh tấn hơn, hạn chế tối đa mọi công việc bên ngoài, thực hiện đủ các thời khóa, cố gắng rèn tâm thúc ý.

Cúi cầu đảnh lễ niệm ân và kính nguyện nhị vị Hòa thượng Thiền chủ và Phó Thiền chủ cùng chư Tôn đức nội viện Trường hạ Đại Tòng Lâm pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành!

Có thể là hình ảnh về ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà

Thời khóa hành trì Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *