PG Châu Đức: Chư Tăng Ni thăm – cúng dường các tự viện trên địa bàn

Nhân dịp cuối năm, chuẩn bị đón mừng ngày đức Phật Thích Ca thành đạo (8/12/âm lịch), đón mừng xuân Tân Sửu, với tinh thần hoà hợp, chia sẻ, kết nối tình huynh đệ, sáng nay ngày 30/11/Canh Tý (12/01/2021), đại đức Thích Chơn Định, Chánh Thư ký BTS PG huyện Châu Đức, trụ trì chùa Quảng Thành; Ni trưởng TN. Như Phước, chứng minh PBNG huyện Châu Đức, trụ trì chùa Phước Châu; cùng chư Ni PBNG huyện và Phật tử đã đến thăm và cúng dường phẩm vật cho 16 ngôi tự viện trên địa bàn huyện Châu Đức.

Chùa Phước Châu, TT. Phổ Minh, TT. Hoa Quang, TT. Lâm Quang, TT. Đức Quang, TT. Hương Bảo, TT. Tịnh Tâm, TT. Hương Hiếu, TT. Bảo Ân, TT. Pháp Bảo, TT. Cát Tường, TT. Phước Thạnh, TT. An Lạc, Phước Viên Lan Nhã, TX. Ngọc Nhân, TT Thanh Tâm.

Tại mỗi điểm đến thăm,  Đoàn đảnh lễ Tam bảo, sau đó, đại diện Đoàn, thăm hỏi, động viên, chia sẻ và cúng dường phẩm vật cho từng tự viện.

Trang nhà tổng hợp và giới thiệu một số hình ảnh Đoàn ghi nhận được:

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Dieu Tho, Như Thành, Liên Châu và Như Hiền Thích Nữ, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Chùa Vạn Phước, Như Thành và Như Hiền Thích Nữ, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Quảng Như, Hanh Nguyen, Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Hongmai Nguyenthi, Liên Châu, Thuy Anh, Thánh Tâm, Như Hiền Thích Nữ và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuy Anh, trong nhà và món ănHình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Thích Đức Khả, Liên Châu, Tue Lien, Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liên Châu, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Hanh Nguyen, Dieu Tho, Huyền Minh, Huệ Liên Thích và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Như Hiền Thích Nữ, Liên Châu, Chùa Vạn Phước và Thích Quảng Lợi, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Như Hiền Thích Nữ, Liên Châu, Hanh Nguyen, Chùa Vạn Phước và Thích Mỹ Viên, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Như Hiền Thích Nữ, Hue Hanh TN, Nguyên Hoàng, Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thánh Tâm, Liên Châu và Minh Khải, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhàHình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Như Hiền Thích Nữ, Thánh Tâm, Hue Hanh TN, Liên Châu và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thánh Tâm, Hue Hanh TN, Như Hiền Thích Nữ, Liên Châu, Chùa Vạn Phước và Hongmai Nguyenthi, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Tuyết Trắng, Thánh Tâm, Hue Hanh TN, Liên Châu, Chùa Vạn Phước, Như Hiền Thích Nữ và Hongmai Nguyenthi, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Như Hiền Thích Nữ, Hue Hanh TN, Liên Châu, Hongmai Nguyenthi, Huệ Liên Thích và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Tuyết Trắng, trong nhàHình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Chùa Vạn Phước, Hue Hanh TN, Liên Châu, Hongmai Nguyenthi, Hue Minh Phuoc An và Như Hiền Thích Nữ, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, trẻ em, cỏ, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Liên Châu, Chùa Vạn Phước, Hongmai Nguyenthi và Dieu Tho, mọi người đang ngồi và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thánh Tâm, Liên Châu, Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Liên Châu, Hue Minh Phuoc An, Chùa Vạn Phước và Như Hiền Thích Nữ, mọi người đang đứng và đám cướiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Chùa Vạn Phước, Như Thành và Thánh Tâm, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Hue Hanh TN, Như Hiền Thích Nữ, Liên Châu và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thong Tien, Tue Lien, Liên Châu, Hongmai Nguyenthi và Như Hiền Thích Nữ, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bàn và trong nhàHình ảnh có thể có: 3 ngườiHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Liên Châu, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thánh Tâm, Hue Hanh TN, Hongmai Nguyenthi và Chùa Vạn Phước, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: Liên Châu, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênHình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Quảng Như, Quá Hứ Hiện Tại và Liên Châu, mọi người đang đứng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *