Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Chào mừng tuần lễ Phật Thành Đạo PL.2564 – DL.2021

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏
Chào mừng tuần lễ Đức Phật Thành Đạo 01-08/12/ÂL PL.2564 – DL.2021, KÍNH CHÚC CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ QUÝ PHẬT TỬ AN LẠC HẠNH PHÚC TRONG CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT!  🙏🙏🙏
Trang nhà xin giới thiệu clip bài hát:
Ca Ngợi Đấng Thế Tôn
Tác giả: Uy Thi Ca
Ca sĩ trình bày: Quách Tuấn Du
Từ biệt cuộc đời cao sang ấm êm.
Từ chối ngai vàng làm vua thế gian.
Tình thê nhi đâu xá, tìm vui trong băng giá.
Người ra đi xa không lời từ giã.
Rồi bao năm dài phong sương nắng mưa.
Rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu.
Và đêm trăng thanh đó, bừng lên bao chân lý.
Ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời.
Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác.
Ta nguyền noi bước chân người.
Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác.
Chúng ta kết đoàn tiến lên.
Phát tâm từ bi đi muôn nơi.
Rắc gieo tình thương cho muôn phương.
Đem lại bình an trên thế giới.
Khắp nơi rực ánh đạo vàng.
Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác
Ca ngợi Phật pháp muôn đời.
Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác
Bốn phương ánh Đạo sáng tươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *