Lưu ảnh – video: Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Tưởng niệm 10 viên tịch cố Hòa thượng khai sơn

CHÙA THIÊN LONG TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM 10 NĂM CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN TIỀM VIÊN TỊCH VÀ LỄ VU LAN BÁO HIẾU (PL: 2567 – DL: 2023)

CHƯ TÔN ĐỨC VÀ ĐẠO TRÀNG PHẬT TỬ TỤNG KINH VU LAN – BÁO HIẾU – Tưởng niệm 10 năm viên tịch cố Hòa thượng khai sơn chùa Thiên Long – Tối ngày 22-7-âm lịch 2023

Chính quyền đại phương tặng hoa chúc mừng Đại lễ Vu Lan – Chư tôn đức phẩm vật tưởng niệm 10 năm Ân sư khai sơn viên tịch (2013-2023)

Chuẩn bị 50 phần quà tặng khích lệ tinh thần tu học và công quả của các Phật tử nhân ngày Lễ Vu Lan – Húy nhật 10 Ân sư khai sơn viên tịch (2013-2023) mỗi phần quà trị giá 300.000đ gồm mì, gạo, nước tương, dầu ăn và tiền mặt.

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Húy nhật tưởng niệm 10 năm cố Hòa thượng Ân sư khai sơn viên tịch (2013-2023)