TRỰC TIẾP: LỄ KHAI KINH VẠN PHẬT KHÓA XI – 2023

Sau khi kết thúc chương trình lạy vạn Phật khoa 10 và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – tưởng niệm 10 viên tịch cố Hòa thượng Ân sư khai sơn chùa Thiên Long, sáng nay, ngày 27-7-Qúy Mão (11-9-2023), đạo tràng online tiếp tục khai kinh vạn Phật khóa thứ 11 hồi hướng công đức cầu nguyện ơn trên Tam bảo, chư thiên long thần hộ pháp thùy từ gia hộ, cầu xin các ban ngành thương xót cứu xét… giúp Phật sự di dời và xây dựng lại ngôi tam bảo được thành tựu như ý.

Khóa lạy vạn Phật bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và 2 giờ chiều mỗi ngày. Mỗi thời lạy 100 danh hiệu Phật và được phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long và phát lại trên kênh Youtube Chùa Thiên Long:

TRỰC TIẾP: LỄ HOÀN KINH VẠN PHẬT KHÓA 10 MÙA AN CƯ NĂM 2023