Lưu ảnh: Phật tử Quảng Sen và các Phật tử trong đoàn thăm chùa Thiên Long (19/3/2021)

Sau những ngày bận rộn đón xuân Tân Sửu, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đại đức Thích Quảng Thành đã hướng dẫn các Phật tử chùa Từ Hiếu (Q.8, TPHCM) ghé thăm chùa và cúng dường Tam bảo và chụp hình lưu niệm với Đại đức trụ trì chùa Thiên Long.

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Quảng Sen và Tran Dieu Sen, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 13 người, trong đó có Tran Dieu Sen, Quảng Sen và Hiền Nguyễn, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 12 người, trong đó có Tran Dieu Sen và Quảng Sen, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Pháp Hội Được Sư Mừng Xuân Di Lặc NAM MÃ TIỀU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT ONG'Có thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Hien Dieu, Quảng Sen, Tran Dieu Sen và Hoa Quang, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT N CHÙA THIÊN LO ĐC: ÂP TÂN SƠN XÃ PHA CHÂUPHA HUYỆN TÂN THÀNH 51฿26648'Có thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Quảng Sen, Tran Dieu Sen và Trang Hoang, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Quảng Sen, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Quảng Sen, mọi người đang đứng, hoa, cây và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Quảng Sen, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Quảng Sen, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Quảng Sen, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Hoa Quang, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồiCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *