Một số hình ảnh Lễ phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý đến đài hỏa táng

Sáng ngày 19/3/2021 nhằm ngày mùng 7/2/Tân Sửu, Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý, viện chủ chùa Bửu Lâm (P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) đến đài hỏa táng Long Hương (TP. Bà Rịa) Trà Tỳ.

Ni trưởng húy Tâm Hướng, tự Như Ý, hiệu Huyền Diệu, phái Lâm Tế, đời thứ 43, viên tịch ngày 14/3/2021 nhằm ngày 2/2/Tân Sửu. Trụ thế 76 tuổi. 41 hạ lạp.

Trang nhà xin đăng tải một số hình ảnh của buổi lễ:

Có thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Thích Huệ Hồng và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và đền thờCó thể là hình ảnh về 3 người, khăn trùm đầu và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'GIAO HỘI PHẬT GIÁO CHÙA BỨU LÂM WK M 3.894164 894 PHU -TẢN THÀNH TÌNH LỄ TANG THƯỢNG BỬU LÂM NHƯ HẠ cố NI VIỆN CHỦ TRƯỞNG CHỦA TÂN VIÊN TỊCH Mái Chùa Xưa Khoảnh Khắc'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về Quảng Như và Như Thành và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Thích Quảng Lợi và Quảng Như, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng, hoa, ngoài trời và câyCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và đền thờCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'TRƯỞNG THƯỢNG NHƯ HẠÝ CHỦ CHỦA BỬU LÂM- TÂN THÀNH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC æ'Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'SAN PHẬT QUANG'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về đang đứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *