Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Lưu ảnh: Phật tử Nguyên Đông và đạo tràng thăm chùa và tụng kinh Pháp Hoa ngày 27/11/2019

Lưu ảnh: Phật tử Nguyên Đông và đạo tràng thăm chùa và tụng kinh Pháp Hoa ngày 27/11/2019

Sáng nay ngày 27/11/2019 nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi, Phật tử Nguyên Đông và đạo tràng ghé thăm chùa và phát tâm trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa dưới sự chứng minh, niêm hương bạch Phật  và khi kinh của Đại Đức trụ trì chùa Thiên Long xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Đây là lần thứ 2 Phật tử Nguyên Đông và đạo tràng ghé thăm chùa và tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa năm 2019.

Đạo tràng Pháp Hoa Nguyên Đông ghé thăm chùa và tụng kinh