Lễ khai kinh và lạy Ngũ Bách Danh trực tuyến nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19/9/Tân Sửu – 2021

Như thông báo trước đó đăng trên Trang nhà, sáng nay ngày 19/9/Tân Sửu – 2021, đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã thiết lê khai kinh và lạy Ngũ Bách Danh (500 lạy) danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhân ngày lễ vía kỷ niệm Bồ Tất Quán Thế Âm xuất gia (theo truyền thống PG Bắc truyền). Khóa lễ nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiều trừ, nhân dan an lạc. Khóa lê chia làm 2 thời, thời buổi sáng lạy danh hiệu 100-300, thời buổi chiều lạy danh hiệu 301-500 được phát trưc tiếp gieo duyên trên Facebook Chùa Thiên Long Fanpage:

THỜI KHÓA BUỔI SÁNG: DANH HIỆU 001 – 300

THỜI KHÓA BUỔI CHIỀU: DANH HIỆU 301-500

Thông báo: Lễ Vía Quán Thế Âm online 19 tháng 9 Âm lịch năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *