Thông báo: Lễ Vía Quán Thế Âm online 19 tháng 9 Âm lịch năm 2021

Hằng năm, vào nhưng ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19/9, người con Phật thiết lễ tưởng niệm lễ lạy tôn kính và học tập hạnh nguyện của Ngài nhằm tạo công đức, phước lành. Tuy nhiên hiện nay, do tình hình dịch bệnh vẫn còn, luật pháp vẫn chưa cho phép sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Do vậy, Chùa Thiên Long sẽ tổ chức lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm với hình thức online, Lạy 500 lạy phát trực tiếp trên Facebook Chùa Thiên Long như sau:

Buổi sáng 8 giờ: Lễ lạy 100-200-300 danh hiệu

Buổi chiều 14 giờ: Lễ lạy 400-500 danh hiệu

Sau khi khóa lễ Vía Quán Thế Âm kết thúc, Chùa Thiên Long khai kinh Vạn Phật – Lạy 11100 danh hiệu Phật bắt đầu mùa Kiết Đông năm Tân Sửu – 2021. Thời gian từ ngày 20 tháng 9 âm lịch và dự kiến kết thúc vào ngày lễ Tất niên 23 tháng 12 âm lịch. Khóa lễ Vạn Phật sẽ phát trực tiếp trên Facebook Chùa Thiên Long cũng vào khung giờ nêu trên.

Nay, xin thông báo gieo duyên đến các Phật tử hữu duyên phát nguyện cùng tham gia thực tập pháp tu Lễ Phật online!

Chùa Thiên Long: Lễ Hoàn kinh Vạn Phật – Cúng Tất niên cầu siêu chư tiên linh quá vãng năm Canh Tý – 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *