Lễ khai kinh Vạn Phật – Khóa lễ vạn Phật online mùa Kiết Đông năm Tân Sửu – 2021

Nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm (19/9 âm lịch) kỷ niệm Bồ Tát xuất gia, sáng nay ngày 20/9/Tân Sửu – 2021, Đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã thiết lễ Khai kinh Vạn Phật, bắt đầu khóa lễ vạn Phật mùa Kiết Đông năm Tân Sửu – 2021. Khoa lễ sẽ được phát trực tiếp hằng ngày Buổi sáng từ 8 giờ: Lễ lạy 100 danh hiệu Phật. Buổi chiều từ 14 giờ: Lễ lạy 100 danh hiệu trên kênh Facebook Chùa Thiên Long và công chiếu trên Youtube:

Lạy Phật là một pháp tu giúp thân khỏe tâm an. Trong suốt thời gian lạy Phật thu nhiếp thân, khẩu, ý nhằm tịnh hóa thân tâm, lợi ích vô cùng:

“Lạy Phật lợi ích vô cùng 

Lưu thông máu huyết khiêm cung tánh tình

Vừa có phước vừa dưỡng sinh 

Hàng ngày thường lạy an khinh cõi lòng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *