Thông báo: Khóa niệm Phật ngày 29/11/2020 (15/10/Canh Tý)

Chương trình khóa tu niệm Phật ngày Chủ Nhật – 29/11/2020 (mùng 15/10/Canh Tý) tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, BR-VT như sau:

8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh

  • Tụng kinh A Di Đà
  • Kinh hành niệm Phật
  • Ngồi thiền niệm Phật

10 giờ 30: Cúng Ngọ

11 giờ 00: Thọ trai

12 giờ 00: Chỉ tịnh

13 giờ 30: Thức Chúng

14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp

14 giờ 30: Tụng kinh A Di ĐÀ – Ngồi thiền niệm Phật – Kinh hành niệm Phật

16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn

16 giờ 30: Hoàn mãn

Kính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau tiến tu ạ!

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *