Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Khóa lễ tụng chú Đại Bi kì thứ 9 ngày 20 tháng 11 năm 2019

Thông báo: Khóa lễ tụng chú Đại Bi kì thứ 9 ngày 20 tháng 11 năm 2019

Chương trình khóa lễ trì thần chú Đại Bi 108 biến kì thứ 9 vào ngày 20 tháng 11 năm 2019  nhằm ngày 24/10 năm Âm lịch.

08: 30 Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

09: 00 Khai khóa lễ, trì chú Đại Bi

10: 30  Cúng ngọ, tiếp tục trì chú Đại Bi

12: 00  Hồi hướng công đức

12: 30  Đạo tràng thọ trai và hoàn mãn

Quý Phật tử tham gia khóa lễ góp phần công đức xin liên hệ xe: 0908447471 PT: Chiếu Kim