Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kì thứ 8 ngày 07/11/2019

Thông báo: Chương trình cơm chay gieo duyên kì thứ 8 ngày 07/11/2019

Chương trình cơm chay từ thiện gieo duyên kì thứ 8 năm 2019 sẽ thực hiện vào ngày 07 tháng 11  năm 2019 tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh ở Bình Ba, Châu Đức, rất mong quý Phật tử đến tham gia hổ trợ phụ công quả để thiện sự này được thành tựu viên mãn! Hồi hướng phước báo này đến mọi người được an vui, hạnh phúc!