Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Video: Khóa niệm Phật buổi sáng ngày Mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý – 2020

Video: Khóa niệm Phật buổi sáng ngày Mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý – 2020

Sáng nay mùng 2/9/Canh Tý-2020 khoá niệm Phật định kỳ hàng tháng, nguyện hồi hướng công đức về Miền Trung thân yêu thiên tai bão lut sớm được tiêu trừ, bà con sớm được an cư lạc nghiệp!
THỜI KHÓA BUỔI SÁNG:
8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh
– Tụng kinh A Di Đà
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
– Lễ lạy danh hiệu Phật
10 giờ 30: Cúng Ngọ
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Chỉ tịnh
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Sáng nay mùng 2/9/Canh Tý-2020 khoá niệm Phật định kỳ hàng tháng, nguyện hồi hướng công đức về Miền Trung thân yêu thiên tai bão lut sớm được tiêu trừ, bà con sớm được an cư lạc nghiệp!THỜI KHÓA BUỔI SÁNG:8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh– Tụng kinh A Di Đà– Kinh hành niệm Phật– Ngồi thiền niệm Phật– Lễ lạy danh hiệu Phật10 giờ 30: Cúng Ngọ11 giờ 00: Thọ trai12 giờ 00: Chỉ tịnhNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Posted by Chùa Thiên Long on Saturday, 17 October 2020