Video: Khóa niệm Phật buổi chiều ngày Mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý – 2020

Khoá niệm Phật ngày Mùng 2/9/Canh Tý -2020. Nguyện hồi hướng công đức cầu siêu chư hương linh tử nạn trong trận lũ lụt Miền Trung tháng 10/2020 được siêu sinh lạc quốc!
THỜI KHOÁ BUỔI CHIỀU
13 giờ 30: Thức Chúng
14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp
14 giờ 30: Tụng kinh A Di Đà
– Ngồi thiền niệm Phật
– Kinh hành niệm Phật
–Lễ lạy danh hiệu Phật
16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn
16 giờ 30: Hoàn mãn

Khoá niệm Phật ngày Mùng 2/9/Canh Tý -2020. Nguyện hồi hướng công đức cầu siêu chư hương linh tử nạn trong trận lũ lụt Miền Trung được siêu sinh lạc quốc!THỜI KHOÁ BUỔI CHIỀU13 giờ 30: Thức Chúng14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp14 giờ 30: Tụng kinh A Di Đà– Ngồi thiền niệm Phật– Kinh hành niệm Phật–Lễ lạy danh hiệu Phật16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn16 giờ 30: Hoàn mãnKính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau cùng tiến tu ạ!

Posted by Chùa Thiên Long on Sunday, 18 October 2020