Trang chủ / Thông Báo / Trường TCPH Đại Tòng Lâm: Tạm ngưng Lễ Truyền Thống lần thứ 27

Trường TCPH Đại Tòng Lâm: Tạm ngưng Lễ Truyền Thống lần thứ 27

Theo công văn số 22 của Ban Tôn Giáo tỉnh BR-VT gởi cho BTS tỉnh và BGH Trường TCPH Đại Tòng Lâm ký ngày 05/02/2020, đề nghị tạm dừng việc tổ chức Lễ Truyền thống và Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường.

Như vậy, Lễ Truyền thống lần thứ 27 năm Canh Tý – 2020 sẽ tạm dừng tổ chức như đã thông báo trong bản tin trước đó:

BTS tỉnh thông báo V/v Tạm ngưng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm

Tuy tạm ngưng Lễ Truyền thống nhưng cựu Tăng Ni sinh vẫn có thể về thăm lại bản trường và đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Hiệu Trưởng và Qúy Giáo thọ sư vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/1/Canh Tý – 2020 tại Trường TCPH Đại Tòng Lâm.